Gửi tin nhắn
Hoạt động dã ngoại

Với những chủ đề theo chương trình học, trẻ sẽ đucợ tham quan ngoại khóa theo các nội dung gắn liền với chủ đề để cũng cố kiến thức, đồng thời hoạt động tham quan dã ngoại sẽ giúp trẻ có những khoảnh khắc thú vị với những nội dung mới mẻ bổ ích trong cuộc sống hằng ngày