Gửi tin nhắn
Kỹ năng sống

Giúp trẻ tự lập, tự bảo vệ bản thân, tôi luyện cho ý thức hình thành từ khi còn bé, do đó độ tuổi mầm non là thời điểm quan trọng nhất mà nhà trường xác định sẽ trao dòi cho các con những kỹ năng cơ bản cho riêng mình